Skip to content

| COMMUNITY

You’re Made For
Good Sheep & Good Shepherd

|  COMMUNITY

교회 소식

Total 294
Number Title Author Date Votes Views
Notice
헌금위원 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.13 | Votes 1 | Views 876
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.13 1 876
Notice
주보 열람
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 1 | Views 1058
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 1 1058
Notice
간식위원 순서 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 1 | Views 975
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 1 975
291
2022-09 서모세 선교사님의 기도편지
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.10.07 | Votes 1 | Views 102
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.10.07 1 102
290
미용선교 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.09.10 | Votes 1 | Views 80
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.09.10 1 80
289
2022년 3/4분기 제직회 결의 사항을 알려드립니다.
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.08.31 | Votes 1 | Views 102
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.08.31 1 102
288
2022-06 서모세 선교사님의 기도편지
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.07.13 | Votes 1 | Views 2302
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.07.13 1 2302
287
2022년 야외예배 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 0 | Views 670
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 0 670
286
마스크 착용과 친교시간의 간식이 잠시 중단합니다.
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.05.10 | Votes 0 | Views 580
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.05.10 0 580

교회 소식

예배팀 모임

설교 영상

Comox Valley Korean Baptist Church 1250 Anderton Rd, Comox, BC, V9M 3Z2