Skip to content

| COMMUNITY

You’re Made For
Good Sheep & Good Shepherd

|  COMMUNITY

교회 소식

Total 291
Number Title Author Date Votes Views
Notice
헌금위원 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.13 | Votes 0 | Views 477
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.13 0 477
Notice
주보 열람
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 1 | Views 539
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 1 539
Notice
간식위원 순서 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 0 | Views 536
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 0 536
288
2022-06 서모세 선교사님의 기도편지
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.07.13 | Votes 0 | Views 1571
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.07.13 0 1571
287
2022년 야외예배 안내
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.06.12 | Votes 0 | Views 465
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.06.12 0 465
286
마스크 착용과 친교시간의 간식이 잠시 중단합니다.
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.05.10 | Votes 0 | Views 398
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.05.10 0 398
285
추모예배 안내 (Dan 형제)
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.04.16 | Votes 0 | Views 377
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.04.16 0 377
284
김진희 전도사 가정 입국했습니다.
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.04.16 | Votes 0 | Views 388
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.04.16 0 388
283
4월 행사 | 미용선교
Comox Valley Korean Baptist Church | 2022.04.03 | Votes 0 | Views 320
Comox Valley Korean Baptist Church 2022.04.03 0 320

교회 소식

예배팀 모임

설교 영상

Comox Valley Korean Baptist Church 1250 Anderton Rd, Comox, BC, V9M 3Z2